FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

ORBUD – TRADE Tomasz Jackowski
ul. Traktorowa 128, 91-204 Łódź
realizuje projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy ORBUD – TRADE poprzez inwestycję w innowacyjne rozwiązania w zakresie technik dziewiarskich.
Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-336/12

współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

ORBUD – TRADE Tomasz Jackowski
zrealizował projekt pn.:
Wzrost konkurencyjności firmy ORBUD – TRADE poprzez intensywny rozwój produkcji.

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.06.00-00-295/11
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;
Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw